Name Jahr
Walser, Theresia 1999, 2000, 2001, 2005, 2008
Widmer, Urs 1980, 1981, 1997
Wysocki, Gisela von 1989