Gorbatschow/Fragment

von Jörg Michael Koerbl

Stücke 1990

Volksbühne Berlin (DDR)
Intendant: Fritz Rödel

Dietmar Burkhard
Deborah Kaufmann
Katrin Knappe
Marlies Ludwig
Florian Martens
Claudia Michelsen
Cornelia Schmaus
Walfriede Schmitt

Regie: Jörg Michael Koerbl
Ausstattung: Susanne Schuboth
Dramaturgie: Anna-Christine Neumann

Uraufführung am 19.01.1990, Volksbühne Berlin (DDR)

Aufführungsrechte: J. M. Koerbl / Dramenvertrieb Autorenkollegium, Berlin (DDR)